خشم و عصبانیت خشم یکی از مهم ترین حالت های عاطفی انسان است که به عقیده ی بسیاری از روانشناسان این احساس و هیجان ، غیر قابل کنترل میباشد. انسان وجودی است که از درد و رنج گریزان است و هر عاملی که برای او درد و رنجی را بیاورد و یا او را در معرض خطر مرگ و نابودی قرار دهد او را خشمگین میکند. لذا خشم هر روز برای همه چندباری اتفاق می افتد و یک اتفاق عادی است
نه گفتن به دیگران از آن دسته مهارت هایی است که هر شخصی در زندگی باید آن را بیاموزد. نه گفتن به این معنی است که شما بر اساس عقیده خود زندگی میکنید نه رضایت دیگران! عدم توانایی نه گفتن به دیگران نشان از ضعف و کمبود اعتماد به نفس است. نه گفتن را باید از کودکی به فرزندانتان بیاموزید.
موفقیت آسان نیست اما راه هایی وجو دارد که شما را زودتر به موفقیت میرساند. برای موفق شدن نیاز دارید که در زندگی خود تغییراتی هرچند کوچک ایجاد کنید. تغییر آسان نیست اما لازمه موفقیت است.
موفقیت در هر زمانی و در هر موقعیتی ممکن است شکل بگیرد. هر کسی دوست دارد موفق و ثروتمند شود اما زمانی که جوان است فکر میکند هنوز وقت دارد و زمانی که سن بالا میرود تصور میکند که دیگر دیر شده. به همین ترتیب است که ایده های ناب به حقیقت نمیپیوندند.اما هستند افرادی که ایده های خود را جدی گرفتند و اکنون با همان ایده های به بار نشسته موفق و ثروتمند شدند.
استعداد بخش کوچکی از راز موفقیت است. مسایل بسیار مهمتری از استعداد وجود دارد که بسیاری از افراد به آن بی توجه هستند.
تغییر کردن نشانه زنده بودن است. در زندگی مواقعی پیش می آید که نیاز دارید تغییر کنید. فاصله گرفتن از زندگی روتین برای هر کسی وحشت آور است اما تغییر نتیجه فوق العاده ای دارد.
شما در بند عادت هایتان هستید. اگر شاد هستید مسیر را درست انتخاب کرده اید اما اگر شاد نیستید بهتر است سبک زندگی خود را تا حدودی تغییر دهید. مسیری را انتخاب کنید که کیفیت زندگی شما را بالا ببرد.
زندگی در بیشتر مواقع بسیار خسته کننده میباشد. ما سعی میکنیم با افرادی که در اطرافمان وجود دارند خوب و مهربان برخورد کنیم تا آن ها ناراحت نشوند و به نیاز های آن ها توجه مبکنیم. اما آیا شده که به فکر خودمان باشیم؟
ارتباط با افراد در زندگی امر بسیار مهمی است. انتخاب این افراد در کیفیت زندگی شما تاثیر میگذارد. پس بهتر است افرادی را برای معاشرت انتخاب کنید که کیفیت زندگی شما را بالا ببرند و باعث پیشرفت شما شوند.
افرادی که با آن ها در ارتباط هستید ، کیفیت زندگی شما را تعیین میکنند. سعی کنید با افرادی که افکار شما را مسموم میکنند ، شما را نا امید میکنند و ... در ارتباط نباشید.