کودکان خجالتی در بخش اول این مقاله 3 دلیل بسیار مهم در خجالتی شدن کودکان را برسی کردیم. در ادامه این مقاله عوامل دیگه ای رو در خجالتی شدن کودکان را برسی خواهیم کرد. کاربرانی که در این زمینه تجربه خاصی را دارند لطفا در بخش نظرات به اشتراک بگذارند تا بقیه عزیزان هم از تجربیات شما استفاده کنند.
کودکان خجالتی ژنتیک و موروثی بودن یکی از عوامل خجالتی بودن کودکان است . برای مثال ممکن است پدر و مادر کودک بگویند ما هم در این سن به این صورت بودیم. دلیل مهم دیگر شخصیتی است و نشات گرفته از رویداد های کودکی است. رویداد های دوران کودکی نقشی حیاتی در شکل گیری شخصیت فرد در بزرگسال خواهند داشت. تمامی ویزگی های شخصیتی که در کودک زیر 6 سال وجود دارد، گذرا هستند و این رفتار والدین است