اگر کلی کتاب ، کلی وسایل زیبا یا کلی دی وی دی یا سی دی دارید اما نمیدانید که آن ها را کجا بگذارید که در معرض دید قرار داشته باشند ، این مقاله را بخوانید.
بسیار پیش آمده که از محیط اتاق خواب و دکور آن خسته شده باشید. اما نیازی به تعویض وسایل نیست. شما میتوانید با اضافه کردن وسایل جزئی یا دور ریختن وسایل اضافی ، هم نظم به اتاق خوابتان بدهید هم از تغییرات لذت ببرید.
اگر از فضای تکراری خانه تان خسته شده اید ، با تغییراتی کوچک میتوانید فضا را تازه کنید. این کار با ساختن وسایل ساده به راحتی ممکن است.