جدا از ورزش کردن و خوردن غذاهای سالم ، در طول روز کارهای دیگری نیز باید برای سلامتیتان انجام دهید. روح و روان شما هم به ورزش کردن و غذای سالم نیاز دارد.