آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی (ارتباط دانگها)

نام نویسنده : شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز         ۰۵ اردیبهشت ١۳۹۷ 5

آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی (ارتباط دانگها)

آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

(ارتباط دانگها)

در آنچه که در مقالات قبل توضیح دادیم تعرف دانگ را اینطور داشتیم که به هر چهار نت، یک تترا کورد یا دانگ میگویند.

این نتها که به نام درجه هم میتوان نام برد، دارای فواصلی هستند که به دلیل داشتن تفاوتهایی بین هم، دانگهای مختلف و از ترکیب دانگ ها دستگاهای متفاوت ایجاد میشود.


همچنین مطالعه کنید : آشنایی بادستگاه های موسیقی ایرانی (تئوری موسیقی)


اگرمثلا گام دو را در نظر بگیریم خواهیم داشت :


که به هر کدام از این نتها درجه گام میگوییم

حال  از درجه اول که همان نت DO میباشد، تا درجه چهارم (FA)

یک دانگ خواهیم داشت، که فواصل آن بزرگ،بزرگ،کوچک خواهد بود.

یعنی بین درجه اول و دوم یعنی نت DO تا RE یک پرده (دوم بزرگ) و همینطور بین درجه دوم و سوم هم (REتا MI) یک پرده و بین نت MI تا FA یعنی درجه سوم و چهارم نیم پرده فاصله وجود دارد.

به این دانگ در موسیقی ایرانی دانگ ماهور میگوییم(دقت داشته باشیم کلمه دانگ ماهور رابا دستگاه ماهور اشتباه نگیریم).

چون میخواهیم ارتباط دانگهارا با دستگاههای ایرانی بگوییم، لازم میباشد که توضیحی درمورد اصطلاحات رایج در موسیقی ایرانی مانند سُری و کُرُن داشته باشیم.


همچنین مطالعه کنید : آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی (شکل گیری دستگاه)سُری وکُرُن

سری و کرن علائمی هستند که برای تغییر نت به اندازه ربع پرده استفاده میشوند. یعنی سری نت را ربع پرده ( کمتراز نیم پرده) زیر میکند و کرن به همان اندازه نت را بم میکند. این علائم را استاد علی نقی وزیری که تحصیلات موسیقی را به جز ایران در فرانسه و آلمان نیز فرا گرفتند، به موسیقی ایرانی اضافه کردند. که حتما در مورداستاد وزیری و آثار ارزشمندشان مفصل صحبت خواهیم کرد.اسامی قدیمیتر فواصل

(اَبجَد)

حال باید بگوییم که به فاصله دوم بزرگ (یک پرده ) فاصله "طنینی" و به فاصله دوم کوچک که معادل نیم پرده میباشد "بقیه" میگویند.

همینطور" مجنب" که به فاصله بیش از نیم پرده و کمتر از یک پرده (دوم نیم بزرگ ) گفته میشود.

به فاصله دوم بیش بزرگ که از یک پرده و یک ربع پرده تشکیل میشود نیز "بیش طنینی" میگویند.

پس در شکل شماره یک ما گام DO را داشتیم که با چهار درجه اول آن دانگ ماهور را شناختیم.

و با یاد گیری اصطلاحات ابجد میتوانیم همان دانگ ماهور را به جای استفاده از بزرگ و کوچک چنین نام ببریم :

دانگ ماهور "طنینی-طنینی-بقیه

اگر ما کنار این دانگ یک دانگ ماهور دیگر قرار دهیم دستگاه ماهور خواهیم داشت.پس هر دستگاه از دو دانگ که میتواند این دانگها با هم متفاوت باشد تشکیل میشود.

گفته شد که دانگ بدون تغییر پوزیسیون نام گذاری شده و همیشه تغییر در درجات دوم و سوم بوده چون درجه اول و چهارم ثابت است.

یعنی همین دانگ ماهور را در نظر بگیریید نتDO و FA ثابت و با تغییر درجه دوم میتوانیم دانگ چهارگاه داشته باشیم. که البته این پرده نام دیگرش "زائد" میباشد که توضیح خواهیم داد.


در مقالات بعدی شما را با ادامه این مبحث بیشتر آشنا خواهیم کرد.


پیشنهادات ما

Asli
مشهورترین شهر های زیرزمینی جهان(بخش دوم)
Iranfromspace 4549683649
ترین های گردشگری ایران (بخش سوم)
Arducopterlike
قطعات مورد نیاز برای ساخت کوادکوپتر
8713535460 79d140dda2 o 1
بهترین برنج اسپانیایی
Photo 2017 07 25 12 39 52
طرز تهیه بیف مغولی اسپایسی
Photo 2017 07 16 15 30 16
ثبت نام در ویکیوز

نظر شما