ایا سفر در زمان ممکن است؟

نام نویسنده : ایمان قادری         ۲۴ تیر ١۳۹۶ 2

ایا سفر در زمان ممکن است؟


رایان کامینز در رمان علمی تخیلی دختری در اتم طلایی مینویسد زمان است که همه چیز را از به یک باره اتفاق افتادن حفظ میکند.اما چگونه زمان مانع از اتفاق افتادن یکباره ی همه چیز میشود؟ چه مکانیزمی باعث حرکت رو به جلوی زمان میشود اما نه رو به گذشته؟

در مطالعه ای که اخیرا در مجله ی فیزیکال منتشر شد گروهی از فیزیکدانان نظری برجسته ی دنیا نظریه پیکان زمان را بررسی کردند مفهومی که به حرکت رو به جلوی زمان اشاره میکند و چگونگی اعمال شدن این موضوع در شرایط متنوع فیزیکی مورد بحث قرار میدهد.

امکام سفر در زمان از طریق کرم چاله ها

به طور سنتی فرضیه ی گذشت زمان با تغییرات اشفتگی توضیح داده میشود به این صورت که هر سیستمی ابتدا با انتروپی پایین شروع میشود و سپس براثر تغییرات ترمودینامیکی انتروپی ان افزایش پیدا میکند به طور خلاصه در گذشته انتروپی پایین بوده و در اینده انتروپی بالا خواهد بود.این مفهومی است که به عدم تقارن انتروپی شناخته میشود.در تجربه های روزمره میتوانیم بسیاری ازین افزایش انتروپی هارا ببینیم مانند ذوب شدن یخ و یا پر شدن بو یا گاز در محیط اتاق .اگر این قانون را در مقیاس جهانی اعمال کنیم باید فرض کنیم پایین ترین نقطه لنتروپی جهان هنگام بیگ بنگ بوده است و پس از ان با افزایش انتروپی جهان گسترش پیدا کرده است.زمان ذاتا از هنگامی که انفجار بزرگ صورت میگیرد اغاز خواهد شد اما چند مشکل در باره این ایده وجود دارد


سفر در زمان


چه چیز باعث انبساط جهان میشود.

چند لحظه پس از انفجار بزرگ جهان چیزی جز ذرات بسیار بسیار گرم نبود که به سرعت به اطراف پراکنده میشد.اما به مرور زمان این ذرات کهن سرد شده و بر اثر گرانش روی هم جمع شده و ابرهایی از گازهای سرد را به وجود اورده اند تا سیارات و ستاره ها از انها زاده شوند پس از ان مواد پیچیده تر از شیمی الی به وجود امدند تا جایی که در نهایت به ظهور زندگی انسان متفکر منجر شد.بنابراین در مقیاس جهانی انتروپی رئ به عقب حرکت کرده است وکاهش داشته پس زمان هم باید رو به عقب حرکت کند.

پس اگر انتروپی کل جهان غیر قابل سنجش است چه چیزی زمان را روبه جلو حرکت میدهد؟

ایا گرانش جهان مارا شکل داده است؟

پیچیدگی مقداری بی بعد است و در ساده ترین شکل توضیح میدهد که یک سیستم چقدر پیچیده دارد بنابراین اگر کسی که به جهان ما نگاه میکند پیچیدگی مستقیما زمان در ارتباط خواهد بود.هرچه زمان بیشتر ی بگذردجهان ساختار پیچیده تری به خود خواهد گرفت.اما سوال ایناست چه چیزی باعث میشود جهان در ابتدا ساده و بعد ساختار پیچیده تر یبه خود بگیرد؟


ایا سفر در زمان ممکن است


برای این سوال فلاویو مرکاتی و همکارانش نرم افزار کامپیوتری برای شبیه ذرات جهان طراحی کرده اند.انها متوجه شدند مهم نیست که چقدر این شبیه ساز روشن بماند و برای چه مدت کار کند پیچیدگی جهان همواره در حال افزایش استو هرگز با گذشت زمان کاهش نمی یابد.

ما حدس میزنیم که درک انسان از زمان نتیجه ی یک قانون و ان افزایش غیر قابل بازگشت پیچیدگی در جهان است.قدم بعدی در این تحقیقات جستجو برای یافتن شواهد تجربی است چیزی که بتوان از این نظریه به خوبی پشتیبانی کرد.مرکاتی میگوید:

ما هنوز نمیدانیم ایا واقعا چنین نشانه هایی وجود دارد یا نه اما میدانیم چه نوع ازمایش هایی شانس یافتن مدارکی برای تایید ایده ی ما وجود دارد این مشاهدات کیهانی خواهد بود

فلاویو مرکاتی در مورد نوع ازمایش هایش صحبتی نمیکند پس برای یافتن نتیجه انها هنوز باید صبر کنیم.اگر گذشت زمان نتیجه افزایش یک طرفه ی پیچیدگی باشد نباید انتظار داشته باشیم که شاید بتوان در زمان به سوی عقب حرکت کرد اما ایا سرعت بخشیدن به این گذشت زمان امکان نخواهد داشت؟ ایا نمیتوانیم سفری بدون بازگشت به اینده داشته باشیم؟


پیشنهادات ما

Png monoshelf
معرفی شرکت مونوشلف
Office interior design  4
چیدمان دکوراسیون اداری (براساس اصول فنگ‌ شویی)
Img 20180416 110730 911
آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی (شکل گیری دستگاه)
Iranfromspace 4549683649
ترین های گردشگری ایران (بخش سوم)
علم روانشناسی چیست؟
Photo 2017 08 14 14 47 24
سولاریوم و نحوه برنزه شدن با آن

نظر شما