خلا کوانتومی یا هیچ کوانتومی چیست؟

نام نویسنده : ایمان قادری         ۲۰ تیر ١۳۹۶ 18

خلا کوانتومی یا هیچ کوانتومی چیست؟

چطور جهان ها از یک هیچ کوانتومی بدون دخالتشخصی میتواند به وجود بیاید؟ 

در نظریه میدان کوانتومی حالت خلا حالت کوانتومی با کمترین انرژی ممکن است.به طور عمومی در برگیرنده هیچ ذره ای نیست .گاهی به اصطلاح میدان نقطه صفر به عنوان هم معنی برای حالت خلا یک میدان کوانتیزه شده یکتا استفاده میشود.

طبق درکی که امروزه از انچه حالت خلا یا خلا کوانتومی نامیده میشود به دست اورده ایم به هیچ عنوان نمیتوان ان را به سادگی فضای خالی دانست و این اشتباه است که تصور شود خلا فیزیکی یک پوچی مطلقا خالی است.بنا بر مکانیک کوانتومی حالت خلا نه تنها واقعا خالی نیست بلکه شامل امواج الکترو مغناطیس و ذرات گذراست که مرتبا به وجود می ایند و ازبین میروند.اگر بتوان نظریه میدان کوانتومی را با دقت از طریق نظریه اختلال توصیف نمود ویژگی های خلا مشابه مشابه ویژگی های حالت پایه یک نوسانگر هماهنگ مکانیک کوانتومی یا به عبارت دقیق تر حالت پایه یک مساله مکانیک کوانتومی است.


خلا کوانتمی


در این مقدار چشم داشتی خلا هر عملگر میدانی صفر میشود.برای نظریه ای میدان کوانتومی که در انها نظریه اختلال در انرژی های پایین با شکست روبرو میشود.مثلا کرومودینامیک کوانتومی ای نظریه بی سی اس ابر رسانایی عملگرها میتوانند مقدار چشم داشتی غیر صفر داشته باشند که به ان چگال میگویند.

در مدل استاندارد مقدار چشم داشتی غیر صفر میدان هیگز که از شکست خودبخودی تقارن ناشی میشود ساز و کاری است مه توسط ان سایر میدان های این نظریه جرم به دست می اوند و در بسیاری از موقعیت ها میتوان حالت خلا را طوری تعریف کرد که انرژی ان صفر باشد اگرچه که در واقعیت موضوع بسیار ریز بینانه تر است.

حالت خلا با یک انرژی نقطه صفر مرتبط است و این انرژی نقطه صفر اثار قابل اندازه گیری دارد.

در ازمایشگاه ها به صورت کاسیمیر قابل ااشکار سازی است.


خلا کوانتمی


در کیهان شناسی فیزیکی انرژی خلا کیهان شناختی به شکل ثابت کیهان خود رانشان میدهد.در واقع انرژی یک سانتی متر مکعب فضای خالی به شکل تلویحی یک تریلیونیم ارگ یا 6 دهم الکترون ولت اندازه گیری شده است.یکی از ضروریات مهم تحمیل شده بر نظریه ای که پتانسیل نظریه همه چیز بودن را داشته باشداین است که انرژی حالت خلا کوانتومی باید بتواند ثابت کیهانی مشاهده شده را توضیح دهد.وجود ذرات مجازی را میتوان به شکل مستحکم بر پایه ناجابه جایی میدان های الکترومغناطیسی کوانتیزه شده استوار نمود.

ناجابه جایی به اینم معناست اگرچه مقادیر میانگین میدان هادر یک خلا کوانتومی صفر میباشد اما واریانس انها صفر نمیشود.اصطلاح نوسانات خلا به واریانس قدرت میدان در حالت انرژی مینیمال اشاره میکند و به روشنی به عنوان مدرکی بر وجود ذرات مجازی توصیه میشود.


پیشنهادات ما

عوامل خجالتی شدن کودکان (بخش دوم)
Office interior design  4
چیدمان دکوراسیون اداری (براساس اصول فنگ‌ شویی)
B r4
از بین بردن جوش های سر سیاه (قسمت دوم)
4527045
طرز تهیه سالاد هندوانه و پنیر فتا
چگونه میتوان هوش مصنوعی بهتری ارائه کرد
Dark matter backgrounds
آموزش مبانی کیهان شناسی (بخش پنجم)

نظر شما