پیش نمایش سایزهای مختلف لوگو


برای پیش نمایش لوگو و کد بارگذاری لوگو در وبسایت خود بر روی گزینه مربوط به اندازه دلخواهتان کلیک کنید
سایز ۳۲
سایز ۶۴
سایز ۱۲۸
سایز ۲۵۶
Logo light small 32x32
<a href="http://www.wikiooz.ir" target="_blank"> <img src="http://wikiooz.ir/logos/logo/logo_light_small_32x32.png" style="cursor: pointer; cursor: hand;" alt="ویکیوز" title="ویکیوز"> </a>

پیش نمایش سایزهای مختلف لوگو


برای پیش نمایش لوگو و کد بارگذاری لوگو در وبسایت خود بر روی گزینه مربوط به اندازه دلخواهتان کلیک کنید
سایز ۱۰۰*۳۶
سایز ۲۷۵*۱۰۰
سایز ۳۰۰*۱۰۹
سایز ۴۰۰*۱۴۵
Logo light big 100x36
<a href="http://www.wikiooz.ir" target="_blank"> <img src="http://wikiooz.ir/logos/logo/logo_light_big_100x36.png" style="cursor: pointer; cursor: hand;" alt="ویکیوز" title="ویکیوز"> </a>