شفت های فلنج دار (شرکت فنی مهندسی کاوان)

شفت های فلنج دار

ین نوع شفت تماما از جنس آلومینیوم بوده و در سایزهای "3 , "6 و "12


و با تعداد 3 , 5 , 6 و یا 12 ردیف کانال و در سایزهای مختلف قابل ساخت می باشد. 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت فنی مهندسی کاوان دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت