رابط شش خانه بدون ارت - 6L-2P (شرکت میکرومکس الکترونیک)

رابط شش خانه بدون ارت  -  6L-2P

رابط شش خانه بدون ارت    6L-2P

قیمت محصول :

- با کابل 2 متری: 16500 تومان

- با کابل 4 متری: 19000 تومان

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت میکرومکس الکترونیک دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت