آنتی استاتیک الکتریکی (شرکت فنی مهندسی کاوان)

آنتی استاتیک الکتریکی


جهت تخلیه الکتریسیته ساکن روی جنس از این سیستم استفاده می شود. که شامل دو قسمت ترانس و پروب می باشد.


ترانس های آنتی استاتیک در دو نوع 5/5 کیلو ولت و 7/5 کیلو ولت و پروب ها در طول های مختلف ، متناسب با عرض کار استفاده دارند. 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت فنی مهندسی کاوان دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت