آنتی استاتیک فرچه ای (شرکت فنی مهندسی کاوان)

آنتی استاتیک فرچه ای


در محیط هایی که مواد اشتعال زا مانند اتیل و انواع حلال وجود دارد استفاده از آنتی استاتیک الکتریکی بسیار خطرناک بوده از این رو آنتی استاتیک های فرچه ای پیشنهاد می شود.


در طول های مختلف و بدون نیاز به ترانس. 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت فنی مهندسی کاوان دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت