کلید مینیاتوری نوآرک (شرکت گروه پیشرو)

کلید مینیاتوری نوآرک

عرضه کلید مینیاتوری از 2 آمپر تا 125 آمپر در 5 قدرت قطع اتصال کوتاه مختلف در ایران .
توضیح نمونه ای از کلید ها
کلید مینیاتوری AC تیپ Ex9BS,Ex9BN,Ex9BH
کاربرد : مصارف عمومی AC شامل کاربردهای مسکونی و صنعتی
مطابق با استانداردهایIEC60898-1
 جریان نامی ۱ الی ۶۳ آمپر
 منحنی قطع B, C, D
 قدرت قطع اتصال کوتاه ۱۰ کیلو آمپر برای تیپ Ex9BH و ۶ کیلو آمپر برای تیپ Ex9BN و 4/5 کیلو آمپر برای تیپ Ex9BS
 1پل، 1پل+نول، 2پل، 3پل، 3پل+نول و 4پل (عرض هر پل 18میلیمتر)
 دسته رنگی متناسب با جریان کلید برای تیپ Ex9BH
 رنج وسیعی از تجهیزات جانبی شامل کنتاکت کمکی، خطا، ترکیبی (کمکی +خطا) ، رله شانت تریپ و آندر ولتاژ
قابلیت نصب حداکثر 3 واحد کنتاکت کمکی، خطا و یا ترکیبی (کمکی+خطا) و همزمان نصب حداکثر 2 رله تریپ (شانت و آندر) نصب تمامی تجهیزات جانبی از سمت چپ می باشد.
 قابلیت نصبEx9LE در سمت راست کلید جهت حفاظت از جریان نشتی

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت گروه پیشرو دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت