خمیر قلع ساخت STANNOL آلمان (شرکت گراندیل)

خمیر قلع ساخت STANNOL آلمان

خمیر قلع های سرب دار و بدون سرب، ویژه خطوط اتوماتیک

مشوق اصلی استانول برای تولید خمیر قلع SP2500 ، حذف یا به عبارتی به حداقل رسانیدن به جا ماندگی لحیم (void) و یا تولید گلوله های لحیم (Solderballing) در حین کار بود. حتی برای پَد های بزرگ، مشخصه های SP2500 به گونه ایست که به نحو چشم گیری عملکرد بهتری نسبت به استاندارد IPC و همچنین درمحدوده تغییرات درجه حرارت از خود نشان می دهد

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت گراندیل دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت