نردبان كابل (شرکت صنايع پارس ترانك)

نردبان كابل
نردبان كابل - Cable Ladder
به جهت تماس بيشتر كابل هاي قدرت با هواي محيط (در كابل كشي سنگين) كه باعث ايجاد گرماي زياد ميشوند نردبان كابل مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت صنايع پارس ترانك دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت