شهد خرما ( شرکت سیباسان سبزدشت)

شهد خرما

شهد خرما ، بسیار شفاف و دارای رنگ قرمز یاقوتی و با توجه به میزان رنگبری تا قهوه ای روشن و زرد کهربایی قابل دستیابی است

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت سیباسان سبزدشت دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت