ناهار خوری گرد با صفحه گردون (شرکت کیا مبل)

ناهار خوری گرد با صفحه گردون

میز ناهار خوری گرد با صفحه گردون

میز ناهار خوری گرد با صفحه گردون

 ********قیمت فقط برای میز می باشد **** قیمت فقط برای میز می باشد


پایه میز تمام چوب راش، و دارای صفحه ا‌م دی اف‌‌‌ 2.5 سانت ...با روکش راش ،)پشت و رو( ،که باعث استحکام صفحه در مقابل هر گونه سرما و گرما است .4 نفره – 6 نفره،8 و 10 نفره مطابق با سفارش .......... قیمت درج شده فقط برای میز می‌باشد و قیمت صندلی جدا محاسبه میگردد.

اندازه میزها به ترتیب : 4 نفره =118 (1800000 تومان) -- 6 نفره =160 (2050000 تومان) –

 8 نفره =170 (2150000 تومان)


مستطیل

4 نفره =110*90 و 100*100

6 نفره =90*150

8 نفره =100*200


انتخاب رنگ صندلی‌ها و میز قابل تغییر در رنگ‌های فندقی ،گردویی ،ماه گونی،سفید و سفید صدفی ،امکان پذیر می‌باشد

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت کیا مبل دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت