اورینگ اتصالات (شرکت آراد پلیمر ثمین)

اورینگ اتصالات

Packer Elements And Valve Seals

Packer elements are rubber seals that operate under specific down-hole conditions and provide a seal for either short-term or long-term completion.

پکر المنت آ بندهای لاستیکی هستند که در درون چاه استفاده می شوند و آب بندی بلند مدت یا کوتاه مدت ایجاد می کنند.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت آراد پلیمر ثمین دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت