ساخت مستند های سازمانی و صنعتی (شرکت قاصدک نوید مهر)

ساخت مستند های سازمانی و صنعتی
ساخت فیلم های مستند سازمانی و صنعتی
امروزه سازمان به جهت مقاصد مختلفی مانند :
ساخت مستند جهت ثبت مراحل مختلف انجام یک پروژه یا کالا
نمایش خط تولید
ساخت کاتالوگ های ویدیویی جهت آشنا ساختن ذینفعان با خدمات،توانمندی ها یا سوابق
معرفی شرکت در فضای مجازی ، تلویزیون یا سایر رسانه های بصری
گزارش فعالیت ها و اقدامات سالانه برای ارائه به مقام بالاتر یا مراسم های داخلی
فیلمهای نمایشگاهی
ساخت فیلم های مستند از دوره های آموزشیو ...
اقدام به ساخت مستند های سازمانی می نمایند.
قاصدک با بهره گیری از توانمندیهای نیروهای جوان و خلاق،و داشتن سوابق مختلف در هریک موارد نام برده،متناسب با مخاطب شما مستند اثر گذار و مانا برایتان تولید خواهد نمود


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت قاصدک نوید مهر دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت