کنسانتره و دان آماده (شرکت فردانه)

کنسانتره و دان آماده

"فردانه - دکتر طلائی"


2/5درصد:63500#

2/5درصد غنی شده:66500#

5درصد:35500#

5درصد غنی شده:38500#

سوپر کنسانتره راس ویژه 10 روز اول پرورش:72500#

مکمل دوقلوی فردانه راس:129500#

مکمل دوقلوی فرمول سازمان:102500#

پری استارتر-پلت:22300واریزی نقدی#


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت فردانه دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت