روغن زیتون (شرکت ویون)

روغن زیتون

روغن زیتون یکی از قدیمی ترین روغن های خوراکی است که بیشتر در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه تولید و مصرف می شود. روغن زیتون از میوه درخت همیشه سبز اولئا اروپا که متجاوز از 400 گونه دارد, بوسیله استخراج مکانیکی حاصل می شود. روغن زیتون مرغوب بهترین ترکیب اسید چرب را دارد که ناشی از وجود اسیدهای چرب ضروری و همچنین تعادل نسبت امگا6 به امگا3 است.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت ویون دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت