بیمه سینا (شرکت بیمه سینا)

بیمه سینا
صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث خودرو با تخفیفات ویژه
25درصد تخفیف ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاههای پیام نور وخانواده
25 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاههای علمی و کاربردی و خانواده
20 درصد تخفیف ویژه دارندگان بیمه درمان تکمیلی بیمه سینا و بیمه یارمند
15 درصد تخفیف ویژه کارکنان دولت و سایر دانشجویان
صدور بیمه نامه کوتاه مدت 3 و 6 ماهه
و صدور انواع بیمه نامه آتش سوزی ،مسئولیت و...با تخفیفات ویژه
تماس بگیرید و قیمتها را مقایسه کنید

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت بیمه سینا دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت