شیشه رنگی برای فضای بین کابینت (شرکت تتراگلس)

شیشه رنگی برای فضای بین کابینت

شیشه قرمزدارک کریستال ساباف ترکیه ضخامت 6م+ 1م لمینیت ایمنی پشت،ابزار دیاموندبراق وجاساز کلید،پریز با دستگاه مستر مکوتک ایتالیا که با چسب اشنایدر آلمان نصب شد


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت تتراگلس دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت