شیـر آتش نشـانی زمینـی (شرکت ایمن تیار )

شیـر آتش نشـانی زمینـی
یکی از تجهیزات آتش نشانی شیر زمینی است .تغییرات احتمالی در فشار خروجی شیرها می تواند٬ باعث آسیب رساندن به آتش نشان شود. به همین دلیل شیرهای فشار شکن ایمن تیار برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار خروجی طراحی شده اند. (برای مثال: 7 بار)
شیرهای فشارشکن شرکت مهندسی ایمن تیار، می توانند به شیرهای گلوب ولو با استاندارد BS5041 ، متصل شوند

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت ایمن تیار دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت