روغن زیتون (شرکت آلیوسنتر)

روغن زیتون
شرکت آلیوسنتر: روغن زیتون معطر(بودار) روغنی است خالص که در حصول آن از تکنیکهای شیمیایی استفاده نشده و بکر بودن آن بمعنی عدم دستکاری آن جهت گرفتن عطر خاص آن میباشد.برای توضیح خواص آن مجالی نیست و مشک آنست که خود ببوید.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت آلیوسنتر دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت