شیشه رنگی کریستال با نصب (شرکت تتراگلس)

شیشه رنگی کریستال با نصب

نصب شیشه کریستال گلد ساباف ترکیه با ضخامت 6 میل + 1 میل لمینیت پوشش امنیتی پشت شیشه با ابزار دیاموند تخت براق در لبه های تایل با دستگاه باولونی ایتالیا بعنوان دیوارپوش بین کابینت باجاسازی کلیدوپریز بصورت سکوریت و چند تیکه نصب گردید.شیشه پشت گاز تمپرد و سکوریت شده است.


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت تتراگلس دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت