فروش راد خودحفار برند ساپ انکرSupAnchor-آرمین تجارت پویا (شرکت آرمین تجارت پویا )

فروش راد خودحفار برند ساپ انکرSupAnchor-آرمین تجارت پویا

وارد کننده راد خود حفار در انواع مدل های R32, R38, R51, FRP به همراه سرمته , کوپلینگ و مهره با دامنه کاربردی:

- پایدار سازی دیواره گودهای شهرد و تراشه های خاکی به روش نیلینگ و انکراژ

- انکر گذاری همزمان با عملیات حفاری و تزریق

- پایدار سازی سطوح و جداره تونل ها

- اجرای سیستم انکراژ قطری تونل ها

- اجرای سیستم فورپولینگ

- اجرای میکروپایل (ریزشمع) تحکیمی

- تثبیت خاک های دستی و نباتی 

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت آرمین تجارت پویا دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت