مدل اولتیما ultima (شرکت شابهام اکستروشن shubham extrusion )

مدل اولتیما ultima

سایز رول : 450 میلیمتر

ضخامت فیلم : 20 الی 100 میکرون

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت شابهام اکستروشن shubham extrusion دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت