جعبه سازی (شرکت کارتن و جعبه طراحان)

جعبه سازی

جعبه های مقوایی برای کالاهای کمتر از یک کیلوگرم با استفاده از مقواهایی که در یک رو دارای پوشش مناسب چاپ هستند تولید می شود.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت کارتن و جعبه طراحان دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت