سنسور سرعت مدل Correvit LFII-P (شرکت آزما صنعت گراد)

سنسور سرعت مدل  Correvit LFII-P

مدل 
Correvit LFII-P

سنسور نوري تک محوره براي اندازه گيري ديناميک طولي

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت آزما صنعت گراد دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت