‫راهکار CRM حوزه امداد بانکی (شرکت سامانه های مدیریت )

‫راهکار CRM حوزه امداد بانکی

مدیریت ارتباط با مشتریان یا همان CRM نقش بسیار مهمی را جهت ارائه خدمات به مشتریان در حوزه امداد بانکی بر عهده دارد. وجود نرم افزاری که کلیه اطلاعات مشتریان را شامل بوده و کلیه ارتباطات با ایشان را در قالب فرایندها و سیاستهای سازمان مدیریت کند ابزاری غیر قابل اجتناب بوده و در سطحی بالاتر بدون بهرهگیری از چنین بستری امکان مدیریت و ارائه خدمات به مشتریان وجود ندارد.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت سامانه های مدیریت دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت