بایگانی ریلی ( شرکت صنایع تولیدی پاوان)

بایگانی ریلی

بایگانی ریلی قابلیت ارتقا گنجایش بایگانی را تا بیش از 80% را دارد
از مرایای این محصول می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- دسترسیِ سریع به پرونده‌ی درخواستی
- ارتباط و مکان‌یابیِ سریعِ پرونده‌ها از طریقِ مونیتورِ متصل به بایگانی
- گم‌نشدن و مستهلک نشدنِ پرونده‌ها
- اجتناب از جایگذاریِ اشتباهِ پرونده‌ها

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت صنایع تولیدی پاوان دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت