چیزل پوکر هفت شاخه دارای استاندارد از مرکز مکانیزاسیون کرج (شرکت تولیدی صنعتی ماشین الات کشاورزی ملکان)

چیزل پوکر هفت شاخه دارای  استاندارد از مرکز مکانیزاسیون کرج

گاواهن چیزل یکی از ابزارالات خاک ورزی اولیه میباشد که دارای کاربرد وسیعی در کشاورزی است.

گاواهن چیزل پنج تا نو ساقه (متناسب با نیاز و کارکرد) دارای تعیدیه از سازمان مکانبزاسیون کرج و ساخته شده از بهترین مواد.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت تولیدی صنعتی ماشین الات کشاورزی ملکان دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت