دستگاه اسکرچ زن (شرکت آرشام ماشین فرزام)

دستگاه اسکرچ زن

این دستگاه جهت الصاق لیبل اسکرچ بر روی لیبل های دیگر مورد استفاده قرار می¬گیرد و در مدل های تک لاین، چهار لاین و هفت لاین ساخته می گردد که از به منظور کنترل محل الصاق اسکرچ دارای دو مدل می باشد که در مدل تمام اتوماتیک مجهز به دوربین پردازش تصویر بوده که از طریق مقایسه الگو صحیص ، محل الصاق را کنترل می نماید و در مدل دیگر محل الصاق با توجه به مهارت اپراتور و با استفاده از یک جویستیک انجام می پذیرد

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت آرشام ماشین فرزام دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت