رومیزی شیشه ای با شیشه رنگی طوسی دارک وارداتی (شرکت تتراگلس)

رومیزی شیشه ای با شیشه رنگی طوسی دارک وارداتی

شیشه طوسی دارک ساباف ترکیه ،ضخامت6میل+ 1 میل لمینیت ایمنی پشت،ابزار لول براق،برش الگویی دایره بادستگاه مکوتک ایتالیا  بعنوان صفحه روی میز نصب گردید.


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت تتراگلس دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت