لاک پاک کن قوطی ( شرکت پاکروش تزریق (پدکل))

لاک پاک کن قوطی

لاک پاک کن قوطی که بسته بندی جدیدی از لاک پاک کن های پدکل محسوب میشود یک قوطی شامل 30 عدد پد آغشته محلول لاک پاک کن میباشد

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت پاکروش تزریق (پدکل) دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت