پارتیشن (شرکت الوند)

پارتیشن

سیستم جداکننده های کاذب که امروزه با نام پارتیشن شناخته می شوند ، نوعی تجهییزات جهت تقسیم بندی فضاهای داخلی بوده که با هدف منظم ترکردن محیط و با پیش بینی قابلیت جابجایی طراحی وساخته می شوند. در دنیای مدرن امروزی ، فضای اداری به صورت باز و بدون دیوار های داخلی ساخته می شود تا بتوان به اندازه های مختلف و مورد نیاز تقسیم بندی شود . پارتیشن های اداری باید دارای ایستایی و مقاومت  و قابلیت جا به جایی در محل باشد

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت الوند دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت