نصب شیشه رنگی کریستال قرمز با سیستم رنگبرداری لیزر با رنگ سفید (شرکت تتراگلس)

نصب شیشه رنگی کریستال قرمز با سیستم رنگبرداری لیزر با رنگ سفید

نصب شیشه کریستال قرمز ساباف ترکیه با ضخامت 6 میل + 1 میل لمینیت پوشش امنیتی پشت شیشه با ابزار دیاموند تخت براق در لبه های تایل با دستگاه باولونی ایتالیا بعنوان دیوارپوش بین کابینت باجاسازی کلیدوپریز و رنگبرداری با لیزر و طراحی با رنگ سفید برای تایل پشت گاز بصورت سکوریت و چند تیکه نصب گردید.


 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت تتراگلس دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت