الیاف طبیعی (شرکت گروه تجاری رحیمی)

الیاف طبیعی

گروه تجاری رحیمی در زمینه تهیه و توزیع انواع مواد صنایع نساجی، الیاف طبیعی و مصنوعی (اسپانتکس) فعالیت دارد.

پنبه16/1خام 

پنبه10/1خام

پنبه30/1خام

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت گروه تجاری رحیمی دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت