فیلتر رزین-کربن دستگاه سرشیری (شرکت دلفین)

فیلتر رزین-کربن دستگاه سرشیری
  1. حذف کلیه ذرات معلق ( شن، رسوب، زنگ)
  2. حذف بو و طعم نامطبوع آب
  3. حذف تخم انگلها و تخم لارو

قیمت 228/000 ریال 

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت دلفین دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت