تن ماهی درجه یک شرایتون (شرکت تلاشگران صنعت غذا )

تن ماهی درجه یک شرایتون

تن ماهی  درجه یک فیله گیدر دراوزان مختلف

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت تلاشگران صنعت غذا دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت