راهکار CRM حوزه دانشگاهی (شرکت سامانه های مدیریت )

راهکار CRM حوزه دانشگاهی

مدیریت ارتباط با مشتری یا همان CRM مفهومی است که در هر کسبوکاری به‌گونه‌ی متفاوتی تحقق می‌یابد. تحقق این مفهوم در هر حوزه‌ای مستلزم توجه به مؤلفه‌های خاص موجود در کسب‌وکار است و بدون توجه به این موارد نمی‌توان شاهد ایجاد ارزشی در سازمان بود. معمولاً در دانشگاه‌ها به دلیل ساختارهای حقوقی و دولتی حاکم کمتر شاهد توجه به این مفهوم و حتی پیاده‌سازی ساختاری جهت تحقق یک CRM عملیاتی بوده‌ایم. معمولاً نرم افزارهای دانشگاهی محدود به حوزه‌های اتوماسیون و یا نرم افزارهای آموزشی بوده است و مابقی نیازمندی‌های سیستماتیک دانشگاه‌ها نیز در بستر این نرم افزارها رشد کرده است. شرکت سامانه های مدیریت با علم به مؤلفه‌های موجود در حوزه ارتباط با دانشجویان و اساتید دانشگاهی از یک سو و معماری نرم افزارهای موجود در دانشگاه از سوی دیگر اقدام به ارائه طیف وسیعی از محصولات و خدمات خود جهت برقراری ارتباط مؤثرتر و ارزش‌زاتر برای حوزه دانشگاهی نموده است که در ادامه با کلیات این راهکار و محصولات و خدمات تابعه آشنا خواهیم شد.


راهکار مدیریت خدمات دانشجویان حوزه دانشگاهی شرکت سامانه های مدیریت در مرکز ارتباطات دانشجویی دانشگاه قرار گرفته و کلیه کانال‌های ارتباطی با دانشجویان را به‌صورت کامل یکپارچه می‌نماید. این راهکار در کنار نرم افزار جامع آموزشی دانشگاه قرار می‌گیرد و به‌صورت کامل در حوزه‌های مورد نیاز با آن یکپارچه خواهد بود. از سوی دیگر این نرم افزار می‌تواند با سایر سیستم‌های دانشگاهی مانند سیستم اتوماسیون اداری و مرکز تماس دانشگاه نیز یکپارچه شده و بهصورت خودکار ارائه خدمات به دانشجویان را تسهیل نماید.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت سامانه های مدیریت دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت


دیگر محصولات این شرکت