الیاف طبیعی و مصنوعی (شرکت گروه تجاری رحیمی)

الیاف طبیعی و مصنوعی

گروه تجاری رحیمی در زمینه تهیه و توزیع انواع مواد صنایع نساجی؛ انواع الیاف طبیعی و مصنوعی فعالیت دارد.

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت گروه تجاری رحیمی دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت