دوره آموزشی نقشه کشی3بعدی موتورخانه با نرم افزار PDMS (شرکت آکادمی کاشانه)

دوره آموزشی نقشه کشی3بعدی موتورخانه با نرم افزار PDMS

مدت دوره:48 ساعت

زمان برگزاری: پنجشنبه ها

تاریخ برگزاری: 97/2/27

بسته آموزشی همراه دوره: نرم افزار و کاتالوگ موتورخانه

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت آکادمی کاشانه دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت