استارترهای دنیسکو جهت تولید انواع ماست و دوغ ( شرکت بازرگانی آتا)

استارترهای دنیسکو جهت تولید انواع ماست و دوغ

ویژگی های استاتر ماست

افت قوی و طعم و آرومای بالا

رشد اسیدیته بعد از فرآیند بسیار پائین می باشد
مقاومت بالا نسبت به فاژ

 

برای دیدن اطلاعات تماس، از صفحه شرکت بازرگانی آتا دیدن فرمایید


اطلاعات تماس شرکت