نوش تاک شیراز

  • name نام شرکت: نوش تاک شیراز
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شركت نوش تاك شيراز (از مجموعه شركتهاي گروه توليدي وردا-زرتاك) در سال 1376 به منظور توليد مواد غذائي تأسيس گرديد.كارخانه اين شركت واقع در كيلومتر 36 جاده شيراز- جهرم در حال حاضر با توليد انواع سركه هاي ميوه اي شامل: سركه سيب، سركه خرما، سركه بالزاميك و سركه انار فعال مي باشد.شايان ذكر است شركت نوش تاك شيراز در سال 1389 براي اولين بار در ايران موفق به توليد سركه بالزاميك گرديد و اين محصول هم اكنون در بازار داخل كشور عرضه مي گردد.همچنين محصولات اين واحد توليدي صادر نيز مي گردد.اين شركت داراي پروانه بسته بندي روغن زيتون نيز مي باشد.