بیتا بهدیس

  • name نام شرکت: بیتا بهدیس
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت: 435965
  • description توضیحات: