شرکت ایمنی ارک تبریز

 • name نام شرکت: شرکت ایمنی ارک تبریز
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • ایمنی
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • معدن و متالوژی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: