تکنو صنعت البرز

 • name نام شرکت: تکنو صنعت البرز
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  « تکنو صنعت» مشاوره ، طراحی و ساخت انواع کابین آسانسور :

    مسافر بر، باربر ، خودروبر ، پاناروما (شیشه ای) و ...

  طراحی و ساخت انواع یوک و متعلقات کابین آسانسور :

    کششی ( گیربکس ، گیرلس ،MRL ) ، کاراسلینگ ( کششی ، هیدرولیک ) ، خودروبر و ...

  بازسازی و نوسازی تزئینات کابین آسانسورهای قدیمی .

  روکش استیل درب طبقات و کابین آسانسور« تکنو صنعت» مشاوره ، طراحی و ساخت انواع کابین آسانسور :

    مسافر بر، باربر ، خودروبر ، پاناروما (شیشه ای) و ...

  طراحی و ساخت انواع یوک و متعلقات کابین آسانسور :

    کششی ( گیربکس ، گیرلس ،MRL ) ، کاراسلینگ ( کششی ، هیدرولیک ) ، خودروبر و ...

  بازسازی و نوسازی تزئینات کابین آسانسورهای قدیمی .

  روکش استیل درب طبقات و کابین آسانسور