آژانس مسافرتی برجمان

 • name نام شرکت: آژانس مسافرتی برجمان
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • خدمات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  برجمان بعنوان يك مجموعه تخصصي سعي دارد با جمع آوري امكانات متنوع و به روز بعنوان يكي از هسته هاي مركزي صنعت توريسم در كشور به شمار آيد و كليه خدمات و امكانات به گونه اي طراحي و پياده سازي شده است تا بتواند مورد استفاده ساير دفاتر و آژانس مسافرتی چه داخل و چه ساير دفاتري كه ميخواهند با ايران مرادوات توريستي داشته باشند قرار گيرد.

  رسالت برجمان در ايجاد بسترهاي سهل جهت ارائه خدمات به فعالين اين صنعت و مشتريان شركت ميباشد تا با بالا بردن حجم فروش خدمات بتواند عرضه كننده مناسبترين و ارزان سرويسها به مشتريان خود باشد. با توجه به برخي از محدوديهاي موجود در ارتباطات مالي و بازرگاني بين كشورمان با ساير مراكز و كشورهاي دنيا برجمان سعي كرده است با تاسيس دفاتر در برخي از قطبهاي توريستي دنيا امكاني را فراهم آورد تا مشتريان اين شركت بتوانند خدمات خود را در قالب و استاندارد ساير كشورهاي به روز در اين صنعت ارائه نموده و سهولت خدمات را در اختيار مشتريان خود چه در قالب فعاليت B2B و چه براي مشتريان خود ارائه نمايد.